Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение “Дестилирано в България”

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „Сдружение на производителите на етерични масла „Дестилирано в България” ЕИК: 207017776                  На основание чл.26, т.10 от Устава, Управителният съвет на „Сдружение на производителите на етерични масла „Дестилирано в България” ЕИК: 207017776, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 14.06.2024 г. от 09.00 часа в...

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„Сдружение на производителите на етерични масла „Дестилирано в България” ЕИК: 207017776       

          На основание чл.26, т.10 от Устава, Управителният съвет на „Сдружение на производителите на етерични масла „Дестилирано в България” ЕИК: 207017776, свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 14.06.2024 г. от 09.00 часа в хотел Мидалидаре, град Могилово, обл. Стара Загора при следния дневен ред:

 

  1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2023 г.
  2. Приемане на доклад за дейността на сдружението за 2023 г.
  3. Приемане на проект на бюджет на сдружението за 2024 г.
  4. Определяне на членски внос за 2024 г.
  5. Вземане на решение относно участието на Сдружението като асоцииран член в ОУТР “Долината на розите”
  6. Разни

 

Канят се всички членове на сдружението да присъствуват на събранието. При липса на кворум в обявения начален час, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на сдружението, Общото събрание ще се отложи с един час по-късно и ще се проведе от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Прикачен файл: Официална покана

Дата: 30.04.2024г.