Становище относно промени в регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, преразглеждането на регламент CLP и планираното преразглеждане на регламент REACH. 

От: Сдружение на производителите на етерични маслаДестилирано в България

Адрес: гр. София, кв. Изток, ул. Тодор Стоянов 17, ет. 1, представлявано от Николай Вълканов

Относно: Промени в регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, преразглеждането на регламент CLP и планираното преразглеждане на регламент REACH. 

Уважаеми г-н Гечев,

Сдружение „Дестилирано в България“ е силно заинтересовано и внимателно проследява обсъжданията по предложените промени в регламент № 1272/2008 на ЕК, с който етеричните масла могат да бъдат категоризирани като „химически субстанции“ – смеси. Етеричните масла са натурални продукти и тяхното регулиране съвместно със синтетични продукти е директна заплаха за развитието на този традиционен подотрасъл, който се е превърнал в емблема на страната ни. Потенциалните последствия от евентуалното влизане в сила на регламента в този му вид касаят пряко интересите на около 3000 земеделски производители, 20 000 сезонни работниции и 1000 заети в близо 100те преработвателни предприятия за етерично-маслени култури, без да се вземат предвид допълващите дейности в сферата на услугите, товарния транспорт и козметичната промишленост. Само износът на етерични масла и производни (конкрет, абсолю и др.) надхвърля 100 млн. долара на година и е съпоставим със стойността на износа на български сирена. 

Сдружение „Дестилирано в България“ идентифицира редица съществени рискове, които се откриват в предложенията за ново законодателство: Основните са:

1. Етеричните масла ще бъдат регулирани на база на техните съставни части, а не като отделно натурално вещество, както е до сега. Тази промяна ще създаде редица сериозни затруднения, тъй като отделните вещества в етеричните масла са стотици в някой случай, а в други те се изменят с течение на времето. 

2. Новите изисквания за етикетиране и описание на продуктите ще доведат до значителни разходи и ще застрашат пазара на натурални етерични продукти в рамките на Европейския съюз. Така предложената промяна за етикетиране ще подкопае потребителското доверие в натуралните продукти не само на етеричните масла, но и на множество други продукти ползващи етерични масла.

3. Промените в регламента REACH предвиждат производители с обем между 1 и 10 тона, да бъдат приравнени като изисквания към по-горната група по обем – 10-100 тона. Това изискване ще има пряк ефект върху мнозинството от български производители чрез налагането на допълнителна административна и финансова тежест.

 

4.  Промените в регламента REACH също така предвиждат да се премине от „оценка на риска“ към „оценка на опасността“ от химически елементи. Тази стъпка ще  създаде условия да се правят безпричинни и директни преустановявания на стопанска дейност до доказване на липсата на опасност и безспорно ще затрудни голяма част от българския пазар на етерични масла. 

От учредяването си, Сдружение „Дестилирано в България“ следи и предприема действия за постигане на балансирани промени с цел достигане на целите на зеления преход и успешното развитие на пазар на Български етерично маслени култури по света и у нас. 

В тази връзка още на 14.12.2022г. се проведе среща в посолството на Република България във Вашингтон – САЩ, на която „Европейската Федерация на Етеричните Масла“ (EFEO), „Асоциацията на Създателите на Аромати“ (Fragrance Creators Association), „Изследователския институт за Парфюмни Материали“ (RIFM) и членове на СДБ запознаха представители на дипломатическата общност с възможните рискове от предложените промени в регламентите. 

Сдружение „Дестилирано в България“ и нейните членове са в тесен контакт с представители на съсловни организации и компании от водещите страни производители на етерични масла – Испания, Италия и Франция и съвместно се предприемат действия за предоставяне на по-детайлна информация относно заплахите и възможностите за постигане на балансирано решение, гарантиращо чиста от химикали среда и благоприятното развитие на сектор етерични масла. 

Г-н Министър, СДБ счита, че прибързаното взимане на решения от съвета и парламента на Европа може да има негативен ефект и апелираме страната ни да отстоява позицията на бранша, и на този етап, да блокира приемането на регламента в този вид. Считаме, че подробна оценка на въздействието от промени в регламента конкретно за Българския пазар на розово и лавандулово масло ще допринесе за внасяне на повече яснота и достигане до ясно и работещо законодателство в интерес на потребителите и бизнеса. 

В допълнение, СБД ще продължи своите активни действия за съхраняване и надграждане на сектора и ще информира МЗ за предприети стъпки, като разчитаме на Вашата подкрепа. 

Сдружението на производителите на етерични масла „Дестилирано в България“ (СДБ) обединява водещи преработватели на етерично-маслени култури в страната. Членовете на Сдружението са отговорни компании с дългогодишен опит и безспорна репутация в сектора в България и по света. Основна цели на „Дестилирано в България“ е създаването на условия за устойчив и успешен бизнес в областта на етеричномаслената промишленост в страната.

С уважение,

Николай Вълканов, председател на УС, СДБ