Константин Шаламанов

Член на съвета на директорите на “Лавена” АД

Член на съвета на директорите на “Лавена” АД