Учредително събрание “Дестилирано в България”

16 Юни 2022

На 16 юни 2022 г. в Стара Загора беше учредено сдружение „Дестилирано в България“, в което Есетере България участва активно като инициатор за създаването му и основаващ член.

За нас е привилегия и гордост да се обединим с компании, като БГ Ойлс, Гален-Н, Джамбаз груп, Есетере България, ЕТ „Арко-Иван Пенев“, ЕТ „Митко Алексиев“, ЕТ „Слави-Младен Демиров“, Лавена, Павлови Фууд Индъстрийс, Робертет България, Стройкомерс-ТТ., за да създадем заедно условия за устойчиво развитие на етерично-маслената промишленост в страната, като съдействаме за решаването на общите проблеми в сектора, създаването и внедряването на единни стандарти, насърчаване на образователната и научноизследователска дейност и издигане имиджа на страната като доставчик на етерични масла.

В управителния съвет на „Дестилирано в България“влизат Николай Ненков от “Гален-Н”, Пламен Николов от “Есетере България”, Константин Шаламанов от “Лавена” АД, и Иван Пенев, а за председател на УС бе избран г-н Николай Вълканов.

Сдружението ще приветства в редиците си всички дестилатори на етерично-маслени култури в страната, които отговарят на условията за членство и приемат етичния му кодекс.

Вярваме, че участвайки активно в сдружението ще съхраним и помогнем емблематичното за страната ни производство на етерични масла да се развива, за да представя пред света стандартизирани, разпознаваеми и високо качествени продукти, Очакван ефект е влиянието върху устойчивото развитие на отношенията между производителите на суровини и дестилериите, а именно – да се гарантира предвидимост и стабилни цени на пазара.